thumbnail_ElineGrasKlankschaal kopie

Klankbewustzijn: Hoe werk je zuiver met klankschalen?

Muziektherapeute Eline van der Linden schijnt een helder en vernieuwend licht op het  werken met van origine oosterse instrumenten. De afgelopen jaren deed zij uitgebreid fenomenologisch onderzoek naar de therapeutische werking en toepassing van de individuele toon en alle mogelijke combinaties van tonen uit de westerse chromatische toonladder gespeeld met klankschalen. Daarnaast past zij deze kennis nu al jaren toe in haar eigen praktijk. In haar methode verenigen zienswijzen uit zowel de muziektheorie, astrologie, antroposofie en chakraleer zich in een schema dat is opgebouwd uit de kwintencirkel, dierenriemtekens, vier elementen, temperamenten, wezensdelen, chakra’s, de twaalf zintuigen en planeten. Hieruit volgt een geheel nieuwe werkwijze die zorgt voor meer lichaamsbewustzijn, inzicht in het eigen gedrag en meer balans in het leven.

Klankschalen zijn gestemd

Dat klankschalen gestemd zijn in een bepaalde toon is iets waar tot mijn verbazing nog heel weinig tot geen bewustzijn over is. Zelfs onder mensen die zich soundhealer, klanktherapeut noemen of op een andere manier veelvuldig met klankschalen werken, is dit iets wat niet bekend blijkt te zijn. Vanuit mijn achtergrond als muzikant en muziektherapeut heb ik veel kennis over de verschillende toepassingen en ook lichamelijke uitwerking van tonen en toonsoorten. Iedere toon heeft zijn eigen werking en is verbonden met punten in het lichaam, planeten en processen. Van de klankschalen die hier in winkels te vinden zijn is ongeveer 1 op de 100 schalen gestemd, de rest is ronduit vals. Maar wat betekent dat dan? Dat betekent dat die 99 valse schalen niet harmoniserend, maar disharmoniserend werken. Met andere woorden; ze brengen je uit balans en verder bij jezelf vandaan. Het is dus van het grootste belang om zuivere schalen te selecteren om mee te werken. En als je dan meerdere gestemde klankschalen hebt gevonden is het ook nog van belang dat ze samen ‘kleuren’ om een heilzaam effect te hebben op de mens. Het selecteren van klankschalen vraagt om veel aandacht, ervaring, deskundigheid en bovenal zorgvuldigheid. Klankschalen kunnen, in tegenstelling tot veel andere instrumenten, niet gestemd worden, het is dus van het grootste belang dat je ze zuiver aanschaft.

Wat gebeurt er als je een klankschaal aanslaat?

Op het moment dat een klankschaal wordt aangeslagen, word je als het ware uit je lichaam gelanceerd. Je schiet in hoge snelheid energetisch boven jezelf uit. Door de toon uit te luisteren, zak je terug in het lichaam en vaak verder dan daarvoor. Dit kan zorgen voor diepe ontspanning. Aan de andere kant kan het ook veel weerstand oproepen. Want misschien wil je wel helemaal niet voelen wat zich daar allemaal afspeelt of opgeslagen ligt? Om die reden is het belangrijk dat het spelen van een klankschaal wordt gedaan door iemand die weet wat hij/zij doet en die het proces dat dit op kan roepen kan begeleiden. Daarnaast heeft iedere klankschaal zijn eigen karakter en klinkt deze bij iedereen anders. Als je je schaal kent weet je hoe hij klinkt en kan je dus ook horen hoe deze klank verandert in de aanwezigheid van iemand anders. Dit maakt het tot een prachtig therapeutisch middel. Op het moment dat je een klankschaal op of bij iemands lichaam plaatst laat de toon precies horen hoe het op dat moment, op die plek, met deze persoon gaat. Door uitgebreide scholing, oefening en ervaring leer je de verschillende klanken te interpreteren en vertalen naar alledaagse situaties. Inmiddels kan ik ook tijdens groepssessies en klankschaalconcerten precies horen wat er met de deelnemers gebeurt. Zodoende kan ik een combinatie van tonen spelen met een gewenst effect voor dat moment.

Soundhealers en klankschaalconcerten

Helaas merk ik nog steeds dat de soundhealers en klankwerkers die ik ontmoet en spreek zich niet bewust zijn van al het bovenstaande. Als ik ze vraag naar hoe ze werken krijg ik meestal een voor mij onbevredigend antwoord dat neerkomt op ‘ik gebruik mijn intuïtie en voel welke schalen ik fijn of mooi samen vind klinken’. Methodes die voor veel geld onderwezen worden zijn niet transparant en geven de studenten geen enkel inzicht in hoe de schalen en tonen werken. Vaak komt het neer op ‘dit is hoe het moet, doe mij maar na’ zonder enige uitleg over het hoe en waarom. Doorgaans is er geen enkel bewustzijn over of de schalen waar ze mee werken gestemd zijn, welke toon het zou zijn en wat de werking daarvan is. Daarnaast is het principe van uitluisteren ook niet bekend. Met als gevolg dat ik veel mensen ontmoet en in mijn praktijk behandel die zich niet goed of zelfs misselijk voelen door het ondergaan van een klankbehandeling of het bijwonen van een klankschaalconcert. De oorzaak hiervan is dat er gewerkt werd met niet gestemde schalen die veelvuldig worden aangeslagen zonder dat er tijd en ruimte is om uit te luisteren. Dit heeft als gevolg dat je letterlijk energetisch uit je lichaam wordt geslagen. En je kunt je wel voorstellen dat dit geen pretje is. Mijn advies is om voorafgaand aan een behandeling of concert altijd het gesprek aan te gaan met de betreffende persoon en te vragen naar zijn kennis en ervaring. Als er geen duidelijk antwoord komt, vertrouw ik mijn lichaam hier niet aan toe.

De harmoniserende en heilzame werking van klankschalen

Tijdens mijn behandelingen werk ik voortdurend met het thema gezonde balans; een samenspel tussen open en dicht. Op alle lagen van het lichaam en het bewustzijn kan er sprake zijn van een te open of juist te gesloten situatie. In het denken kan dit bijvoorbeeld zorgen voor dwanggedachten of juist vergeetachtigheid. In het handelen zie je dingen als hyperactiviteit of een passief tot niets komen. De schalen kunnen deze gebieden aanspreken en meer openen of sluiten om zo de balans op die plek, maar ook de balans in het gehele lichaam te herstellen. De klankschalen laten het lichaam energetisch ervaren hoe het zich kan bewegen. Net als dat de fysiotherapeut oefeningen doet om bijvoorbeeld je schouder te herstellen, doe ik als muziektherapeut oefeningen met je om bijvoorbeeld je slaappatroon te herstellen. Door deze beweging wekelijks te herhalen en te bespreken wat de toon laat horen, ontstaat er inzicht en nieuwe ervaringen die meegenomen kunnen worden in het dagelijks leven. Na verloop van tijd ontstaat een nieuwe gewoonte en hervindt een cliënt zijn balans. Voor het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte is doorgaans zes á zeven weken nodig. Om deze reden raad ik nieuwe cliënten aan minimaal zeven sessies te volgen.

Over Eline van der Linden

Eline van der Linden heeft haar eigen praktijk voor muziektherapie waar zij zowel individuele als groepssessies met klankschalen geeft. Daarnaast verzorgt zij een grote verscheidenheid aan workshops en optredens met klank en beweging. Ook biedt ze cursussen en opleidingen aan om met klankschalen te leren werken en begeleid ze mensen bij het uitzoeken van hun eigen klankschalen. De opleiding wordt erkend en is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.